Jumaat, 9 Januari 2009

BEKERJA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM


1) Definisi kerja:
Secara umum bererti: usaha, kegiatan,
urusan yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu,
menyelesaikan sesuatu seperti mencari nafkah.
- Dalil Al-Quran dan Hadis.
- Pekerjaan yang diceburi oleh para rasul dan sahabat.
- Matlamat bekerja: Niat sara hidup dan mencari redha Allah.

2) Isi:
1) Menjadikan kerja itu sebagai termasuk tuntutan agama.
Firman Ilahi yang tafsirnya:
“Maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini sertacarilah rezeki kurniaan Allah.
(Surah Al-Jumuaah, ayat 10).
Sabda Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam:
“ Apabila kamu selesai mengerjakan solat pada waktu pagi (solat subuh)
maka janganlah kamu tidur (berdiam diri) daripada mencari rezeki.”
(Hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani).
2) Menjadikan kerja itu sebagai tanggungjawab.
Sabda Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam:
“ Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu dipertanggungjawabkan
Dengan apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya.”
3) Menjadikan kerja itu sebagai amanah.
4) Menjadikan kerja sebagai ibadah.

- Nilai- Nilai Islam sewaktu kerja yang perlu diterapkan:
Membaca Al-Quran.
Membaca zikir dan doa memulakan pekerjaan.
Memberi salam.
Bersopan santun.
Bekerja dengan cemerlang atau paling terbaik atau paling sempurna.

- Nilai-Nilai yang tercela sewaktu kerja yang perlu dijauhi:
(disebutkan dalam rukun akhlak perkhidmatan awam).

3) Kesimpulan:
Ganjaran (berupa pahala).