Selasa, 13 Januari 2009

KEMUSYKILAN AGAMA

1) Adakah harta milik anak wajib dikeluarkan zakat oleh ibubapanya jika sudah cukup syarat?
Jawapan:
اللهم هداية للصواب Ya, wajib ibubapa mengeluarkan zakat bagi pihak anaknya.

2) Adakah buah zaitun dan buah tin wajib zakat seperti anggur dan kurma?
Jawapan:
اللهم هداية للصواب Tidak wajib zakat, sebab tidak termasuk dalam kategori hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakat sepertimana maksud Hadis Nabi Sallahu Alaihi Wasallam:
" Bahawa Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam mengutus mereka berdua ke yaman buat mengajar manusia soal agama. Mereka diperintahkan agar tidak memungut zakat kecuali empat jenis ini:
gandum, padi, kurma dan aggur kering." HR Darutqutni, Al-Imam Thabrani dan Al-Imam Baihaqi.

3) Kalau ada org yang memiliki barangan yang berharga seperti batu permata, intan berlian, mutiara dan sebagainya, adakah juga dikenakan zakat?
Jawapan:
اللهم هداية للصواب Tidak diwajibkan zakat ke atas barangan tersebut, ini menurut pendapat Imam Nawawi daam Mazhab Syafie' bahawa tiada wajib zakat pada barangan selain dari emas dan perak, walaupun barangan itu lebih cantik dan lebih baik atau lebih tinggi harganya kerana tidak ada Nas Syara' pada mewajibkan zakat ke atasnya.

4) Ada setengah orang mengatakan bahawa harta benda dan kekayaan itu akan binasa kalau tidak dikeluarkan zakatnya, apakah pendapat seperti ini betul atau tidak?
Jawapan:
اللهم هداية للصواب Kita tidak menafikan kemungkinan ada benarnya pendapat seperti itu, kerana orang yang tidak mengeluarkan zakat harta benda apabila mencukupi syarat-syaratnya bererti ia tidak mensyukuri nikmat Allah yang sewajarnya. Sebahagian besar terjadinya kehilangan, kebinasaan harta benda dan sebagainya adalah barang kemungkinan berpunca dari enggan mengeluarkan zakatnya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud: ' Tidak binasa harta benda sama ada di darat atau di laut melainkan dengan sebab enggan mengeluarkan zakat.'

Tiada ulasan:

Catat Ulasan